Auto Lada

Autosalon Remoraid Vyškov
prodej nových vozů značky Lada

Naše nabídka

Auto Lada Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Ochrana osobních údajů

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

Společnost Remoraid, s.r.o., jako provozovatel webových stránek www.remoraid.cz, www.remoraid-auto.cz, www.remoraid-ucetnictvi.cz a www.hotel-vrchovina.cz a dalších satelitních webů odkazujících na výše uvedené stránky vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů a informací.

Společnost Remoraid, s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji subjektů užívajících webové stránky správce. Právním titulem pro získávání informací je právní titul souhlasu.

Údaje, které zadáváte při vyplnění kontaktního formuláře (Poptávka, Napište nám)

Jako zájemce o námi nabízené služby, koupi či prodej vozu nebo jeho ocenění musíte při své registraci uvést následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonické a e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

Poskytnutím údajů nám současně udělujete souhlas k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného navázání a následné komunikace s vámi, možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce.

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Remoraid, s.r.o., Grohova 7/5, 602 00 Brno – střed či email: gdpr@remoraid.cz. Formulář k odvolání souhlasu naleznete zde. Jako subjekt údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů, v platném znění. Současně vám sdělujeme, že dozorovým orgánem pro případ sporů je v této oblasti Úřad pro ochranu osobních údajů.

Shrnutí

Weby www.remoraid.cz, www.remoraid-auto.cz, www.remoraid-ucetnictvi.cz a www.hotel-vrchovina.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.

Váš souhlas

Používáním formulářů na internetových stránkách www.remoraid.cz, www.remoraid-auto.cz, www.remoraid-ucetnictvi.cz a www.hotel-vrchovina.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Remoraid, s.r.o. Brno - střed

Copyright © 2021 Remoraid, s.r.o., sídlo společnosti, Grohova 5, 602 00 Brno – střed, IČ: 291 97 945, spisová značka Krajský soud v Brně C 65011 | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek